Logo CENTRUM VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE
HOMEOPATHIE - HEEL JE LEVEN
nieuwsblog facebook

KALENDER

Noteer alvast voor 2014-2015:
-Gastcolleges

ERKENNING

Het CKH is erkend door het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC330) in het kader van het betaald educatief verlof.

WORLD HOMEOPATHY AWARENESS WEEK: 10-16 april

whaw

CKH on-line education

homeoducation

HOMEOVERSITY
Study online with Homeoversity

Homeoversity

CKH erkend door Liga Homeopathica Classica (LHC)

CKH erkend door de LHC
Over het CKH Zoek in CKH Site

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie wil bijdragen tot het verspreiden van het klassiek homeopathisch gedachtegoed en het in praktijk brengen van haar bevindingen. Daartoe richt het CKH lezingenreeksen in, organiseert congressen, participeert aan homeopatische middelenproeven en verzorgt een opleiding klassieke homeopathie.

Het CKH verleent administratieve en logistieke steun aan initiatieven en projecten gelanceerd door studenten en oud-studenten, die de werking van homeopathie een betere bekendheid kunnen verlenen bij de hulpverleners in diverse takken van de gezondheidszorg, zoals psychologen, osteopaten, verloskundigen, enz.

Klassiek homeopaten opgeleid aan het CKH en geregistreerd bij de LHC hebben een vijfjarige volwaardige opleiding genoten in homeopathie. Ze beschikken wel degelijk over afdoende medische basiskennis waaronder voldoende urgentie-geneeskunde om in te schatten wanneer doorverwijzing noodzakelijk is om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.

Klassieke homeopathie in handen van deze professionals is een behandelmethode waarbij een constitutioneel homeopathisch middel bepaald wordt op basis van de beleving van de patiënt aan de hand van een specifiek diepgaand gesprek. Deze behandeling staat los van de medische diagnose en een eventuele conventionele behandeling. In een goed samenwerkingsverband is het dus perfect mogelijk om de behandeling door een reguliere geneeskundige te combineren met een homeopathische behandeling bij een andere therapeut.

Bovendien kan het de conventioneel geschoolde behandelaar, die beide paradigma's in één praktijk moet verenigen, moeilijk vallen recht te doen aan het holistisch karakter van de homeopathie, waarin juist haar grote kracht ligt. Wie voor homeopathie kiest, kiest vaak, impliciet of expliciet, voor een behandeling buiten de reguliere geneeskunde, vanuit de nood aan autonomie en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Met deze wet vervalt deze keuzevrijheid.

Lees hier het persbericht.

Lees onze nieuwsbrief.

Schrijf in op onze nieuwsbrief:
Een copy gaat naar uw emailadres.
Naam *(verplicht)

e-mail *(verplicht)

Ik schrijf in op de nieuwsbrief

Ik ben geÔnteresseerd in homeopathie

Ik ben geÔnteresseerd in de opleiding

Ik ben therapeut

Ik ben homeopaat

CAPTCHA Image [Nieuwe Code]

Foto's copyright Frank Toussaint